امارات

پایتخت: ابوظبی
شهرهای توریستی: دوبی
جمعیت: 4,496,000 نفر
مذهب: مسلمان، مسیحی
واحد پول: درهم – معادل 2,450 ریال
زبان: عربی، انگلیسی
فاصله هوایی تا تهران: 2 ساعت
اختلاف ساعت با تهران: ‎+0:30