سنگاپور

پایتخت: سنگاپور
شهرهای توریستی: سنگاپور
جمعیت: 4,326,000 نفر
مذهب: بودایی، تائو، مسلمان، هندو
واحد پول: دلار سنگاپور – معادل 5,700 ریال
زبان: مالایی، مندرین، انگلیسی، تامیل
فاصله هوایی تا تهران: 8 ساعت
اختلاف ساعت با تهران: ‎+4:30