آژانس های ساری

  • بوی گلسار

آدرس: ساری ، بلوارطالقانی روبروی پمپ بنزین ساری

تلفن: 01513262515

نمابر: 01513243269

پست الکترونيک:    golsar@yahoo.com

  • تيرنگ

آدرس:      ساري، خ شيخ طبرسي كدپستي48164

تلفن:        0151-2229656

نمابر:       0151-2227973

پست الکترونيک:    Tirengsari@yahoo.com