آژانس های قائم شهر

  • آیناز

آدرس: قائم شهر ، خ ساری نرسیده به حج و اقاف

تلفن: 012332322333235164

نمابر: 01233235164

پست الکترونيک:

  • گشت جواهری

آدرس: قائم شهر ، میدان طالقانی خ ساری چهارراخ فرهنگ

تلفن: 01232227000

نمابر: 01232227000

پست الکترونيک:

  • کایر

آدرس: قائم شهر ، خ ساری روبروی پارک شهر

تلفن: 012332390901

نمابر: 01233239090

پست الکترونيک: