گلستان- ترکمن بهار ۹۲

گرگان

نام هتل

درجه

مدت تور

هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته

هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته

هزینه تور برای نفر سوم با سرویس اضافه

آذین

۴*

۲ شب و ۳ روز

۳۹۹/۰۰۰

۵۱۹/۰۰۰

۳۸۹/۰۰۰

گشتهای تور:

دیدار از جنگل ناهار خوران، بندر ترکمن، آشوراده، مقبره قابوس وشمگیر، پارک ملی گلستان، موزه گرگان و …

تاریخ حرکت : ۹۲/۰۲/۲۵

تاریخ برگشت : ۹۲/۰۲/۲۷

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۰۶۷۲۵۴ تماس حاصل نمایید.