تور ۳ روزه محلات گلپایگان خوانسار تعطیلات خرداد

خدمات تور :۲ شب اقامت در هتل ۵ ستاره امیر کبیراراک بیمه راهنمای مسلط ورودیه ها صبحانه

۵ صبح حرکت از تهران به سمت قم و سلفچگان دیدار از ستون های خورهه عبور از سد ۱۵ خرداد دیداراز غار چال نخجیر دلیجان ادامه مسیر به سوی آتشکده آتشکوه دیدار از محلات و باغ گلها ادامه مسیر به سمت اراک و اقامت در هتل حضور در سفره خانه سنتی با موسیقی

روز دوم حرکت به سوی گلپایگان پارک سرچشمه خوانسار ارگ گوگد منار گلپایگان بازار اراک برگشت به سوی اراک و اقامت در هتل

روز سوم دیدار از حمام چهار فصل اراک و اقامت در هتل و شهر بازی برگشت به  تهران تاحدود ۸ شب

تاریخ برگزاری ۱۳ خرداد تا ۱۵ خرداد ۹۴

هزینه برای هر نفر ۵۳۹۰۰۰ تومان