آژانس های شیراز

 • شهرپرواز(ایران تور)

آدرس: شیراز، خ زند,نبش پاساژشهرشب

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۳۲۸۷۷

نمابر: ۰۷۱۱-۲۲۳۶۲۰۳

پست الکترونیک:    Shahrparvaz_syz@hotmail.com

 • شیرازهجرت

آدرس: شیراز، خ قصرالدشت,چهارراه زرگری

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۶۴۸۶۶-۶۲۸۱۴۱۷

نمابر: ۰۷۱۱-۶۲۷۸۲۰۷

پست الکترونیک:    Shirazhejrat2000@yahoo.com

 • آزادگان

آدرس: شیراز، میدان دانشجو جنب عکاسی تصویران

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۶۱۸۱-۲

نمابر: ۰۷۱۱-۶۲۶۶۱۳۲

پست الکترونیک:    Azadegan_Agency@yahoo.com

 • سما’ فارس

آدرس: شیراز، خ ملاصدراروبروی خلیلی

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۸۸۵۲-۴

نمابر: ۰۷۱۱-۲۳۵۸۴۱۵

پست الکترونیک:    Samafars@yahoo.com

 • سیتکو

آدرس: شیراز، خ زندروبروی بیمارستان شهید فقیحی(سعدی)

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۳۷۲۸۸-۲۳۳۳۸۹۱

نمابر: ۰۷۱۱-۲۳۵۶۴۲۰

پست الکترونیک:

 • تارخ

آدرس: شیراز، ۳۰متری سینمای سعدی جنب داروخانه بابک

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۱۳۸۰-۸۱

نمابر: ۰۷۱۱-۲۳۳۰۳۵۵

پست الکترونیک:    Tarag@yahoo.com

 • گلبانگ

آدرس: شیراز، خ خاک شناسی,جنب رستوران شاطر

تلفن: ۰۷۱۱-۲۲۷۰۸۲۰

نمابر:

پست الکترونیک:    Goal_Bang@hotmail.com

 • هدهد

آدرس: شیراز، بلوارچمران,روبروی بیمارستان حافظ

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۷۹۳۲۳

نمابر: ۰۷۱۱-۶۲۷۶۸۶۲

پست الکترونیک:

 • پردیس

آدرس: شیراز، خ معلم کدپستی۷۱۳۴۹

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۴۷۳۶-۲۳۰۱۱۱۵

نمابر: ۰۷۱۱-۲۳۳۳۲۵۱

پست الکترونیک:    Pardis@IranTravel.com

 • پرسیا تور

آدرس: شیراز، خ دکترفقیحی شماره۱۰

تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۳۲۷۰۰-۲۳۳۸۶۲۷

نمابر: ۰۷۱۱-۲۳۳۶۴۲۳

پست الکترونیک:    Heydm@sums.as.ir

 • پارس لاری

آدرس: شیراز، نبش خ طالقانی روبروی بانک ملی مرکزی

تلفن: ۰۷۱۱-۲۲۲۹۸۱۳-۲۲۲۷۰۹۹

نمابر: ۰۷۱۱-۲۲۲۲۳۶۵

پست الکترونیک:    Saeedmoradi3000@yahoo.com

 • فخرشیراز

آدرس: شیراز، خ تاچارا,قبل ازپل زیرگذرصنایع,روبروی شب شیرین

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۵۹۴۱۱-۱۳

نمابر:

پست الکترونیک:    Fakhr_travel@yahoo.com