آژانس های تبریز

  • شهریار

آدرس: تبریز،

تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۳۸۵۹۵

نمابر: ۰۴۱۱-۵۵۳۵۰۵۰

پست الکترونیک:    Shahryar_ta@isa2000.net

  • آذرآسمان

آدرس: تبریز، خ آزادی,نرسیده به چهارراه حکیم نظامی,روبروی کمیته مرکزی قدیم

تلفن: ۰۴۱۱-۴۷۹۲۱۱۷-۴۷۷۵۷۸۰

نمابر: ۰۴۱۱-۴۷۸۴۲۴۴

پست الکترونیک:    Azaraseman@sonra.net

  • آذرگشت ملکی

آدرس: تبریز، ولی عصر,فلکه بزرگ,روبروی بانک سپه

تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۰۶۷۷۲

نمابر: ۰۴۱۱-۳۳۲۷۲۲۹

پست الکترونیک:    Info@azargashtmaleki.com

  • آذرپرواز

آدرس: تبریز، خ شریعتی جنوبی,روبروی خلیفه گری ارامنه

تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۳۸۵۸۰-۳

نمابر: ۰۴۱۱-۵۵۳۱۸۹۷

پست الکترونیک:    Azarparvazco@sonra.net

  • اذرباد

آدرس: تبریز، خ ازادی(کمربندی)نبش خ ملت پلاک ۹

تلفن: ۰۴۱۱-۴۷۹۵۰۲۹-۳۰

نمابر: ۰۴۱۱-۴۷۷۲۷۹۱

پست الکترونیک:    Azarbad@assa2000.net

  • ایران سیر

آدرس: تبریز، خ امام,نرسیده به چهارراه منصوره

تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۳۱۹۴۲

نمابر: ۰۴۱۱-۵۵۳۱۹۴۴

پست الکترونیک:    Malimoradi@yahoo.com

  • تبریز سیر

آدرس: تبریز، چهارراه باغ شمال خ ارتش جنوبی روبروی بیمارستان الزهراساختمان آفتاب شماره۱۵۱ طبقه همکف

تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۵۹۱۱۶-۵۵۶۰۸۶۱

نمابر: ۰۴۱۱-۵۵۳۴۷۹۰

پست الکترونیک:    Tabrizseier@issa2000.net