آژانس های کرج

 • بهتور

آدرس: کرج ، کیلومتر ۱۷ جاده کرج شهرقدس ۴۵ متری انقلاب نرسیده به میدان قدس ساختمان شیشه ای طبقه همکف

تلفن: ۰۲۶۲-۳۸۴۰۴۵۰-۲۸۲۴۵۵۰

نمابر: ۰۲۶۲-۶۰۲۶۵۰۰

پست الکترونیک:

 • امین سیر

آدرس: کرج ، خیابان بهشتی جنب پاساژ آزادی

تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۴۹۴۷۰

نمابر: ۰۲۶۱-۲۲۲۶۸۴۰

پست الکترونیک:    info@aminseir.net

 • قالیچه پرنده

آدرس: کرج ، خ دکتر همایون جنب هتل سامان

تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۲۴۵۸۱-۲۲۴۷۵۸۰

نمابر: ۰۲۶۱-۲۲۴۷۹۳۱

پست الکترونیک:

 • چیکا

آدرس: کرج ، حیابان بهار جنب بانک رفاه شماره ۵و۶

تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۴۴۱۵۷-۶۰

نمابر: ۰۲۶۱-۲۲۲۲۹۴۹

پست الکترونیک:    chika@Samapardaz.com

 • هیربد پرواز سبز

آدرس: کرج ، خ دانشکده کشاورزی نبش خ کیهان روبروی کتابخانه امیرکبیر

تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۳۶۱۳۲

نمابر: ۰۲۶۱۲۲۳۶۱۳۲

پست الکترونیک:

 • پروانه

آدرس: کرج ، ۴۵ متری گلشهر ایستگاه مسجد

تلفن: ۰۲۶۱-۴۵۷۷۷۷۱

نمابر: ۰۲۶۱-۴۵۵۱۸۵۹

پست الکترونیک:    info@parvaneh_agency.com

 • پرنده خوشبختی

آدرس: کرج ، میدان آزادگان ابتدای بلوارکرج شماره ۷

تلفن: ۰۲۶۱-۲۵۱۵۵۲۶-۲۷

نمابر: ۰۲۶۱-۲۵۱۵۵۲۶-۲۷

پست الکترونیک:    info@T_Khosbakhti.com

 • پوپک گشت

آدرس: کرج ، عظیمیه خ پامچال جنوبی پلاک ۱۱۶

تلفن: ۰۲۶۱-۲۵۱۹۶۰۰-۱

نمابر: ۰۲۶۱-۲۵۰۰۷۴۵

پست الکترونیک:    nniazman@yahoo.com

 • فدک

آدرس: کرج ، مهرویلا خ مجید حیدری روبوری پارک کوثر

تلفن: ۰۲۶۱-۳۵۰۵۰۰۲-۵

نمابر: ۰۲۶۱-۳۵۰۵۰۰۱

پست الکترونیک:

 • واریش سفر

آدرس: کرج، خ شهیدبهشتی روبروی پاساژ آزادی خ کمالی

تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۲۴۲۷۸-۲۲۴۹۹۰۶

نمابر: ۰۲۶۱-۲۲۴۷۶۹۶

پست الکترونیک:

 • فاخته

آدرس: کرج، بلوارطالاقانی شمالی نرسیده به میدان آزادگان ساختمان سپیده ط۲ واحد۶

تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۴۲۷۹۹

نمابر: ۰۲۶۱-۲۲۳۷۷۶۰

پست الکترونیک: