آژانس های کرمان

  • رایا

آدرس: کرمان، چهارراه طهماسب آباد,ابتدای خ جهاد,روبروی بیمارستان کرمان

تلفن: ۰۳۴۱-۲۴۵۴۵۲۷

نمابر: ۰۳۴۱-۲۴۵۶۰۲۰

پست الکترونیک:    Raya_travel@yahoo.com

  • جنوب شرق

آدرس: کرمان، خ امام خمینی سه راه سام خ پیروزی مقابل بانک صادرات

تلفن: ۰۳۴۱-۲۲۶۲۷۰۱-۴

نمابر: ۰۳۴۱-۲۲۲۹۰۵۰

پست الکترونیک:    Jonob@jonosharghtravel.com

  • پارسه اوج

آدرس: کرمان، م آزادی,خ استقلال,جنب صندوق قرض الحسنه عدالت پ ۸۰

تلفن: ۰۳۴۱-۲۴۴۶۰۰۲-۲۴۴۷۵۱۱

نمابر: ۰۳۴۱۲۴۴۳۷۷۵

پست الکترونیک:    Parsehowj@yahoo.com