آژانس های یزد

  • سعادت سیر

آدرس: یزد ، بلوار امام زاده جعفر پلاک ۱/۲۱

تلفن: ۰۳۵۱-۶۲۶۰۶۹۳-۶۲۶۶۵۹۹

نمابر: ۰۳۵۱-۶۲۲۳۶۰۳

پست الکترونیک:    saadatseir@pishgaman.com

  • سهیل

آدرس: یزد ، بلوار ۲۲ بهمن پلاک ۶۶۴

تلفن: ۰۳۵۱-۵۲۵۴۹۶۱-۲

نمابر: ۰۳۵۱-۵۲۵۴۹۶۳

پست الکترونیک:    info@soheil.ir

  • کاروانسالار کویر یزد

آدرس: یزد ، صندوق پستی ۱۳۵۱/۸۹۱۶۵

تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۴۰۰۱۴-۸۲۴۷۹۶۶

نمابر: ۰۳۵۱-۸۲۴۰۰۱۴

پست الکترونیک:    caravansalar@caravansalar.com

  • میبد سیر

آدرس: یزد ، میبد خ امام خمینی پلاک ۵۲۶

تلفن: ۰۳۵۲-۷۷۲۲۵۵۲-۷۷۲۴۰۲۴

نمابر: ۰۳۵۲-۷۷۲۴۰۲۴

پست الکترونیک:    meibodseir@meibodseir.com

  • یزدسیر

آدرس: یزد، یزد، خ مطهری ، روبروی هواپیمایی هما

تلفن: ۰۳۵۱-۷۲۴۴۶۳۰

نمابر: ۰۳۵۱-۷۲۴۴۶۳۲

پست الکترونیک:    info@yazdseir.net

  • یسنا

آدرس: یزد ، چهارراه فرهنگیان

تلفن: ۰۳۵۱-۶۲۲۴۰۰۰

نمابر: ۰۳۵۱-۶۲۲۰۲۳۷

پست الکترونیک:    info@yasna.ir